Betaling

Faktura ettersendes, netto pr. 20 dager.